Sobre aquesta norma, ISO està preparant la tercera versió, que veurà la llum, previsiblement, el gener de 2015 i que es basarà en la ISO Guide 83 (encara en fase d'elaboració). Aquesta nova versió inclou els principis de la ISO 26000 (Guia de Responsabilitat Social), la millora de l'avaluació de l'acompliment ambiental i del risc, major incidència en el compliment dels requisits legals, l'anàlisi dels impactes ambientals en la cadena de valor i una major implicació dels grups d'interès, potenciant així la comunicació externa.

 

(http://www.erreese.com/gestion-ambiental/nueva-iso-14001-para-2015/)