El passat mes de maig el Global Reporting Initiative (GRI) va presentar a Amsterdam la nova guia G4 d'elaboració de memòries de sostenibilitat, centrant-les en els assumptes realment rellevants contribuint a una major transparència, compromís i confiança amb els grups d'interès, generant valor. L'aplicació de la nova versió G4 pot suposar un repte important per a aquelles organitzacions, la gestió de la sostenibilitat de la qual no estigui molt madura i que acostumen a seguir les guies G3 o G3.1 .

No obstant això, les organitzacions disposen de dos anys per preparar-se per aplicar la G4 ja que fins a finals de 2015 es pot continuar utilitzant les guies G3 o G3.1. La guia G4 consta de dues parts "Principis i continguts estàndards" i "Manual d'implementació" i dóna més importància als temes rellevants de manera que les organitzacions només han de recopilar i proporcionar dades dels aspectes rellevants i donant una explicació de l'enfocament de gestió (DMA Disclosure on Management Approach) per donar a conèixer la importància de l'aspecte, quins impactes fan que sigui rellevant i com l'organització gestiona aquest aspecte i els seus impactes.

Cal destacar també la inclusió de nous indicadors referents a les àrees de cadena de subministrament, governança, ètica i integritat, anticorrupció i emissions de GEH i energia. A més, G4 ofereix dues opcions per comunicar que un informe és "De conformitat": Core (principal o bàsic) i Comprehensive (complet), i que depèn de la inclusió d'uns continguts i indicadors mínims, reemplaçant així els nivells d'aplicació C, B i A de les anteriors guies. El primer implica informació bàsica per aconseguir estar en concordança amb GRI i el segon representa més profunditat i abast.

Finalment, ja no s'identifica un informe en si com assegurat (eliminant el signe + de verificat), sinó els elements específics del mateix: El nou índex GRI de continguts requereix que s'identifiqui, punt per punt, aquells continguts i indicadors que han estat assegurats, i d'aquesta manera permetre al lector formar la seva pròpia opinió sobre la credibilitat de la informació presentada, aportant un major valor.