Excel·lència

El Model d'Excel·lència EFQM és un model de gestió global i aglutinador de tots aquells elements relacionats amb l'estratègia i la gestió que són utilitzats per les organitzacions, establint una filosofia de gestió i un hàbit que persegueix l'èxit a llarg termini, mitjançant la satisfacció equilibrada i contínua de les necessitats i expectatives de tots els grups d'interès.

  • Autoavaluació del Model d’Excel·lència EFQM: valoració, mitjançant un procés de diagnosi sistemàtic i regular, de les activitats i resultats d'una organització per establir els seus punts forts i àrees de millora. Els passos a seguir en una autoavaluació són: establir objectius, desenvolupar i mantenir el compromís de la Direcció, desenvolupar i desplegar l'estratègia de comunicació per als passos següents, planificar el procés d'autoavaluació, seleccionar i formar les persones implicades directament en el procés, fer l'autoavaluació, analitzar els resultats i establir prioritats, definir i implantar plans de millora i realitzar un seguiment i promoure la millora contínua. La tutorització durant el procés d'autoavaluació és fonamental per garantir l'objectivitat i l'èxit del mateix.
  • Fulls de Ruta cap a l’Excel·lència: eines que estableixen el camí i l'ordre seqüencial necessari per implantar a les organitzacions les millores referents als diferents criteris i elements que componen el Model d'Excel·lència EFQM. A part de determinar la ruta adequada, permeten fer un seguiment de l'evolució de les organitzacions en el seu camí cap a l'Excel·lència i gestionar eficaçment les possibles desviacions. Durant el desenvolupament dels Fulls de Ruta, resulta necessària la generació i implantació d'elements significatius relacionats amb l'estratègia i la gestió com Model de Lideratge, Gestió per Competències, Gestió del Coneixement, etc.