Política de Privacitat

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, sobre la política de protecció de dades amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals necessàries i per això li són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació de serveis dels quals disposa Anzo Consultoria S.L. 

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades. 

Anzo Consultoria S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la normativa legal vigent de protecció de dades, implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i riscos possibles. Igualment, Anzo Consultoria S.L. s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades que tracta, establert en la normativa legal vigent de protecció de dades aplicable. 

El registre de les dades personals aportades en cas de subscripció a través d’algun formulari implica, a més de l’acceptació voluntària per la seva part en relació al tractament de les dades personals per part d’Anzo Consultoria S.L., per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents a la nostra organització i per rebre informació relacionada amb els nostres productes i serveis, així com per poder remetre-li informació comercial en temes que siguin del seu interès.

 

Informació bàsica

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable

Anzo Consultoria S.L.

Finalitat

Respondre a les sol·licituds de contacte

Legitimació

Consentiment de l’nteresat

Destinataris

Anzo Consultoria S.L.

Drets

Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació de l’ús i Portabilitat

Informació Addicional

Consulti la Informació Addicional i detallada sobre Protecció de Dades (a continuació)

 

Informació Addicional      

La present "política de privacitat" regula el tractament de dades personals facilitades per l'Usuari a través de la pàgina web que Anzo Consultoria S.L. posa a disposició dels usuaris d'Internet. La present Política de Privacitat forma part integrant de l'Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web. 

L'Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat al tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Anzo Consultoria S.L. per a les finalitats assenyalades.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari?

  • Denominació Social: Anzo Consultoria S.L.
  • Nom Comercial: Anzo Consultoria S.L.
  • Domicili Social: C/ Set Partides, 4, 5 º 1 ª, 08304 de Mataró
  • CIF / NIF: B66076787
  • Telèfon: 639155064 / 649800180
  • Correu electrònic: info@anzoconsultoria.com
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom: 43834, Foli: 150, Full: 439704, Inscripció: 1
  • Nom de domini: http://www.anzoconsultoria.com
  • Autorització administrativa: Carles Sánchez Muñozo / Núria Ribas Cornelles 

 

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l'Usuari?

Anzo Consultoria S.L. tracta la informació facilitada per l'Usuari amb la finalitat de gestionar les consultes diverses a través del formulari contactar, així com l'enviament de la informació que ens sol·liciti a través d'aquest. 

 

Per quant de temps conservarem les dades personals de l'Usuari?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió. 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l'Usuari?

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment de la persona interessada. 

 

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l'Usuari?

En general, l'accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins de l'organització que la necessitin per gestionar la seva consulta. No se cediran dades a tercers. 

 

Com protegeix Anzo Consultoria S.L. la seva informació personal?

Anzo Consultoria S.L. implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l'objectiu de protegir les seves dades amb la finalitat d'evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament. 

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L'Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si Anzo Consultoria S.L. tracta dades personals que el concerneixen, així com accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l'interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. Anzo Consultoria S.L. cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Finalment, l'interessat podrà exercir el seu dret de Portabilitat i, en cas que sigui procedent, Anzo Consultoria S.L. haurà de gestionar la seva tramitació.

L'Usuari podrà exercir els seus drets en els termes legals establerts en la normativa legal vigent en protecció de dades dirigint-se al C/ Set Partides, 4, 5 º 1 ª, 08304 de Mataró o a través del correu electrònic info@anzoconsultoria.com, adjuntant còpia d'un document que acrediti la seva identitat, indicant expressament el dret que desitja exercitar.