Política de Privacitat

S'informa als usuaris de la pàgina web , en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal , sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquestes decideixin de forma expressa , lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això li són sol · licitats en la pàgina web per a la prestació de serveis que Anzo Consultoria S.L. L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades. Anzo Consultoria S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i riscos possibles.

Igualment, Anzo Consultoria S.L. s'obliga a complir l'obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establert en la legislació de protecció de dades aplicable. El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure a través d'algun formulari implica, a més de l'acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part d'Anzo Consultoria S.L., per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents a la nostra organització i per rebre informació vinculada als productes i serveis relacionats amb l'assessoria i consultoria, així com poder remetre informació comercial en temes que siguin del seu interès.

En qualsevol cas, l'usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició d'acord amb el que estableix a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de la normativa vigent aplicable a aquest efecte, dirigint una comunicació escrita al responsable del fitxer que és Anzo Consultoria S.L. amb adreça C/ Set Partides, 4, 5 º 1 ª, de Mataró (08304), en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari, o mitjançant el correu electrònic info@anzoconsultoria.com

 

ANZO CONSULTORIA S.L. - Tots els drets reservats