Avís Legal

Dades d'identificació

  • Denominació Social: Anzo Consultoria S.L.
  • Nom Comercial: Anzo Consultoria S.L.
  • Domicili Social: C/ Set Partides, 4, 5 º 1 ª, 08304 de Mataró
  • CIF / NIF: B66076787
  • Telèfon: 639155064 / 649800180
  • Correu electrònic: info@anzoconsultoria.com
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom: 43834, Foli: 150, Full: 439704, Inscripció: 1
  • Nom de domini: http://www.anzoconsultoria.com
  • Autorització administrativa: Carles Sánchez Muñozo / Núria Ribas Cornelles

 

Vigència de la informació

L'accés al portal d’Anzo Consultoria S.L. i així mateix la informació relativa a qualsevol dels serveis que aquesta conté comporta l'acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. De la mateixa manera, la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l'actualitat després de l'última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.


Propietat intel·lectual o industrial

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant, els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com la denominació de productes, aplicacions i eines són propietat d’Anzo Consultoria S.L. i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per Anzo Consultoria S.L. Ha d'advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques, l'exigència de responsabilitats penals.

 
Responsabilitats

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per Anzo Consultoria S.L., sinó que s'exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

Anzo Consultoria S.L. refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d'avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l'empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les quals es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, Anzo Consultoria S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l'ús d'ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l'ús de versions no actualitzades.

 

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.