Excelencia-1038×460

Excel·lència

Autoavaluacions del Model d'Excel·lència EFQM i Fulles de
Ruta pel desenvolupament d'accions relacionades amb el Model
EFQM: Models de Lideratge, Gestió por Competències, Gestió
del Coneixement,…

Estrategia-1038×460

Estratègia

Models de Negoci (Canvas), Plans Estratègics, Balance
Scorecard, Definició de la Cadena de Valor, Gestió del Risc,…

Calidad-1038×460

Qualitat

Sistemes de Gestió de Qualitat basats en la Millora Continua:
ISO 9001, ISO 22000, ISO 17025, ISO 13485, UNE 179002,
UNE 66176,…

Medio-ambiente-1038×460

Medi Ambient

Sistemes de Gestió Ambiental ISO 14001 i EMAS,
Petjada de Carboni, FSC, ISO 50001, ISO 14006, ISO 150008,…

Responsabilidad-social-1038×460

Responsabilitat Social

Models Sostenibles de Gestió, Memòries de Sostenibilitat
GRI G4, Gestió dels Grups d'Interès, SGE21, ISO 26000,…

Otros-1038×460

Altres àrees

Sistemes Integrats, Prevenció de Riscos Laborals,
LOPD Protecció de Dades, Marcatge CE, Gestió R+D+i,…

Propostes de valor pel desenvolupament sostenible

Notícies

Anar amunt