Medi Ambient

Som especialistes en realitzar projectes dotats d'una visió integradora dels diferents àmbits que presenta aquesta matèria, gràcies als coneixements de l'equip i l'ampli bagatge en la implantació de Sistemes de Gestió Mediambiental (SGMA) i altres referencials associats al medi ambient.

  • ISO 14001: SGMA basat essencialment en la identificació i avaluació dels aspectes ambientals propis de l'organització mitjançant una metodologia pròpia i la identificació i avaluació dels requisits legals ambientals aplicables.

  • EMAS: SGMA conegut a nivell europeu com a Reglament Comunitari d'Ecogestió i Auditoria que presenta uns requisits més estrictes que la norma ISO 14001 com un major èmfasi en el compliment de requisits legals i l'obligació de l'ús d'indicadors d'acompliment ambiental.

  • ISO 14006 de Gestió de l’Ecodisseny: identificació, control i millora contínua dels aspectes mediambientals de productes i/o serveis en tot el seu cicle de vida.

  • ISO 50001 de Gestió Energètica: estableix com implantar un sistema de gestió energètica basant-se en la millora de l'eficiència energètica de l'organització.

  • ISO 150008 del Risc Ambiental: anàlisi i avaluació del risc ambiental que les activitats de l'organització causen al medi ambient determinant probabilitats d'ocurrència i les conseqüències naturals, humanes i socioeconòmiques que se’n derivarien.

  • Petjada de Carboni: eina destinada a calcular les emissions de tots els gasos d'efecte hivernacle associats a les activitats de l'organització, sent les principals normes la ISO 14064, PAS 2050, GHG Protocol i ISO 14067 (en desenvolupament).

  • FSC (Forest Stewardship Council): certificació que obté una empresa en verificar que la gestió dels seus productes compleix amb els principis i criteris del FSC i així demostrar que procedeixen de fonts sostenibles.